Serveis que oferim

Aquest catàleg de serveis que poden oferir les entitats que formem part de la Xarxa d’Acció Solidària, no reflecteix totes les activitats i serveis que dóna cada entitat, sinó les activitats i serveis que estan prevists en els objectius de la xarxa.

1) Activitats educatives amb els infants i adolescents:

 • Reforç escolar i estudi assistit ( Fundació Catalana de l’Esplai, Xarxa Clau de FAPAC, Fundació Trinijove).
 • Esplai Diari i Centre Obert (Fundació Catalana de l’Esplai).
 • Activitats extraescolars, colònies, campaments, rutes, camps de treball (Fundació Catalana de l’Esplai).
 • Temps del migdia i menjadors escolars (Fundació Catalana de l’Esplai).
 • Finançament a projectes d’AMPA de reutilització de llibres de text, material escolar i menjadors socials (FAPAC).
 • Suport a la integració amb nois en NNEE (Fundació Catalana de l’Esplai).

2) Projectes i serveis amb famílies:

 •  Voluntariat d’assessorament i continguts en Parentalitat positiva per a nodrir l’espai i famílies de la web (FAPAC, Fundació Catalana de l’Esplai).
 • Suport emocional i d’ajuda mútua i atenció a famílies que estan patint la crisi (FAPAC, Ajuda Mútua i Emocional a persones aturades).
 • Campanya beques i ajuts “un estiu per a tothom” (Fundació Catalana de l’Esplai).
 • Estades en família a preus socials en cases de colònies (Fundació Catalana de l’Esplai).
 • Serveis d’acollida i recollida a l’escola (Fundació Catalana de l’Esplai).
 • Ludoteca en família i Espais familiars (FAPAC, Fundació Catalana de l’Esplai).

3) Projectes amb joves:

 • Projecte de formació i inserció sociolaboral de joves (Fundació Trinijove, Trescajove de la Fundació Catalana de l’Esplai, Avalot de UGT, Acció Jove de CCOO).
 • Formació ocupacional i voluntariat de monitors/es (Fundació Catalana de l’Esplai).
 • Assessorament en mobilitat europea (CITE de CCOO, Avalot UGT).

4) Inserció laboral i ajuda a les persones aturades: 

 • Informació i orientació sobre recursos laborals (Punt d’Informació de CCOO, Xaloc d’UGT, Fundació Trinijove).
 • Aules de Recerca de Feina ( Punt d’Informació de CCOO).
 • Programes d’Inserció sociolaboral (Fundació Trinijove).
 • Formació ocupacional, contínua i orientació i informació (Fundació Paco Puerto de CCOO, IDFO d’UGT, Fundació Trinijove).
 • Assessorament i formació per a la creació d’empreses d’autocupació individual o col·lectiva d’economia social (Punt d’Informació de CCOO, Fundació Trinijove, CTAC-UGT ).
 • Formació d’adults, escola d’adults, i orientació i informació (Escola Marià Rubies d’UGT, i Escola Manuel Sacristan de CCOO, Fundació Trinijove, CONFAVC).
 • Processos acreditació de competències (Fundació Paco Puerto de CCOO, Escola Marià Rubies d’UGT).
 • Atenció en grups, ajuda psicològica, emocional i d’autoestima a les persones aturades (Ass. d’Ajuda Mútua i Emocional a les Persones Aturades).

5) Habitatge:

 • Assessorament per a persones i/o famílies que tenen problemes de pagament de l’habitatge (FAVB).
 • Cooperativa Habitatges Veïnal (CONFAVC).
 • Cooperativa Gestió Veïnal (CONFAVC).

6) Gènere:

 • Formació de mediadores contra la violència de masclista (CONFAVC).
 • El barri amb ulls de dona (BEC de FAVB).
 • Agents d’igualtat (XASI d’UGT, CCOO) .

7) Immigració:

 •  Assessorament legal gratuït en matèria d’estrangeria i inserció formativa i laboral (CITE-CCOO, AMIC-UGT, Trinijove).
 • Assessorament en homologació d’estudis (AMIC-UGT, CITE-CCOO).
 • Assessorament en l’accés a l’habitatge (CONFAVC, AMIC-UGT).
 • Tallers d’acollida, coneixement de l’entorn, Grups d’Interacció Multicultural, i foment de la convivència (FAVB, CONFAVC, AMIC-UGT, CITE-CCOO).

8) Atenció social:

 •   Assessorament sobre serveis, programes, prestacions i ajudes socials (Trinijove, SIS d’UGT, Sinera de CONFAVC).
 • Assessorament, informació, orientació per a pensionistes i jubilats i per a persones grans amb necessitats d’atenció social (Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO) .

9) Convenis col·lectius i Responsabilitat Social en les Empreses:

 •  Assessorament a Representació Legal dels Treballadors en introduir clàusules de solidaritat social en els convenis i acords en l’àmbit sectorial i d’empresa (CCOO, UGT).
 • “Captació” de possibles ofertes d’accions solidàries per part d’empreses i fundacions (microcrèdits, donacions, subvencions…).

10) Participació i sensibilització Comunitària:

 • Fomentar la participació dels beneficiaris, de les persones aturades, de les famílies, de les pares i mares en l’escola, de gent gran, i dels veïns i veïnes en la solidaritat social (Ass. Ajuda Mútua i Emocional a Persones Aturades, FAPAC, CONFAVC, FAVB, Trinijove, CCOO, UGT, Fundació Catalana de l’Esplai).