Ponència de Jorge Pérez sobre Centres Especials de Treball

La ponència presentada el dia 28 de novembre en la jornada de cohesió social celebrada en CCOO, per Jorge Pérez Pérez, subinspector d’ocupació i Seguretat Social i professor del Dret de Treball i de la Seguretat Social de la UAB.

 

Ponència de Jorge Pérez sobre Centres Especials de Treball 28-11-13