Material escolar

LA XARXA D’ACCIÓ SOLIDARIA (XAS) INICIA UNA CAMPANYA DE MATERIAL ESCOLAR.

La Xarxa d’Acció Solidària (XAS) que agrupa a diferents entitats socials i sindicals, inicia una campanya de sensibilització sobre les mancances en material escolar, l’objectiu de la campanya és sensibilitzar la ciutadania, denunciar les retallades en educació i fomentar la solidaritat popular. La campanya es presenta en una roda de premsa el 24 de juliol.

per més informació:

document de la campanya material escolar

Si voleu participar en la campanya podeu contactar amb nosaltres a través del mail:

La campanya té tres eixos de treball:
1- Sensibilització de la ciutadania sobre la gravetat de la manca de material escolar, sobretot l’efecte de desigualtat que pot provocar.
2- Denuncia per la manca d’ajudes a les famílies i les escoles i la retallada en tema de material escolar, i llibres de text, la insensibilitat de les administracions competents aplicant un IVA del 21% sobre llibres de text i material escolar.
3- La XAS com una eina de promoure, d’organitzar i canalitzar la solidaritat popular. Des de la XAS, volem que la ciutadania, els barris, els centres de treball i les escoles treballen conjuntament per a combatre la desigualtat provocada per la crisi i per les retallades. Com una experiència pilot, la XAS ha acordat en principi per aquest any donar suport a 5 escoles, que poden ser més en funció de l’autoorganització ciutadana en els barris i centres de treball al voltant de les escoles, sempre amb criteris que siguin públiques, es troben en barris d’alt risc d’exclusió social, una disponibilitat per part de les escoles, i la socialització del material i dels llibres, tot això respectant al mateix temps l’anonimat de les escoles que no volen aparèixer davant del perill de l’estigmatització.
Els ciutadans i ciutadanes, en els barris i en els centres de treball que volen participar en la campanya, poden posar-se en contacte amb la XAS a través del mail, de la pagina web o per facebook.

S’HA DE GARANTIR QUE TOTS ELS NENS I NENES DE CATALUNYA ACCEDEIXEN A L’ESCOLA AMB IGUALTAT DE CONDICIONS.

xarxaacciosolidaria@gmail.com

També podeu visitar el nostre Facebook

Spot de la campanya en Youtube

Des de la Xarxa Solidària volem garantir que el curs 2014-2015 tots els nens i nenes de Catalunya accedeixin a l’escola amb igualtat de condicions

Diptic campanya XAS

Cartell campanya XAS

Informe de Creu Roja sobre necessitats escolars 2013