FUTUR MODEL DE L’AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA A CATALUNYA

CCOO DE CATALUNYA ORGANITZA UN DEBAT SOBRE EL FUTUR MODEL DE L’AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA A CATALUNYA. LA JORNADA SERÀ EL DIA 12 DE MAIG, AL SEU DE CCOO EN VIA LAIETANA 16.

En la jornada es compta amb experts, i amb agents socials i entitats d’usuaris. Amb la jornada, des de CCOO es vol tocar el tema de diferents àmbits, qualitat de l’atenció, la qualitat en les condicions laborals i l’opinió tant de les persones usuàries com de l’administració sobre el model que s’ha de seguir a Catalunya.

JORNADA SOBRE EL MODEL DE DEPENDÈNCIA A CATALUNYA

A3_JORNADA 12-5-2016_CCOO-1