ÈXIT DE LES CAMPANYES 2018 DE LA XAS

La Xarxa d’Acció Solidària de CCOO (XAS) ha desenvolupat al 2018, les dues campanyes anuals, tant la recollida de material escolar (de juny a setembre) i la campanya de joguines (20 de novembre al 31 de desembre), la primera sota el lema “s’ha de garantir a tots els nens i nenes l’oportunitat de desenvolupar els seus estudis en dignitat i igualtat”  i la segona “cap nen i nena sense joguina, Stop joguines sexistes i violentes”.

En les dues campanyes hem de destacar un nou salt qualitatiu com a quantitatiu, en primer lloc l’extensió de les campanyes a nous territoris, hem aconseguit que tots els locals de la província de Barcelona participen en les campanyes, però lo més significatiu és l’extensió a nous centres de treball, la majoria del material escolar i les joguines recollides és fruït del treball dels companys i companyes activistes en els centres de treball coordinats amb les unions i estructures territorials. A nivell quantitatiu, fruït de l’extensió de les campanyes a nous locals i a nous centres de treball, les quantitats recollides de material escolar i de joguines han superat en molt els anys anteriors .