Document fundacional de la Xarxa d’Acció Solidària

La situació de crisi prolongada, l’atur que afecta a una part important de la població activa, la pèrdua d’ingressos, acompanyada per les retallades en drets socials i laborals, i el creixement de la desprotecció de les persones aturades, provocada per la prolongació de l’atur i per la desaparició de subsidis està condemnant a una part important de la població a la pobresa i l’exclusió social: 13% de famílies sense cap ingrés, el 28% de la infància i adolescència de Catalunya vivint per sota del llindar de la pobresa, i si sumem els problemes derivats de l’habitatge el percentatge arriba al 32%. La crisi i la manca de polítiques que assegurin els drets bàsics de les persones està provocant: marginació, desigualtats creixents, patologies físiques i mentals, i conseqüències molt greus sobre l’autoestima i la participació ciutadana i l’afebliment dels drets individuals i col·lectius. A Catalunya hi ha famílies que no poden cobrir les necessitats dels seus fills i filles, tant a nivell d’alimentació, com escolar: activitats extraescolars, menjadors, material escolar, en l’educació en el lleure.

Finalitats de la Xarxa d’Acció Solidària

Davant aquest escenari, tot un seguit d’entitats i organitzacions socials, hem decidit formar una “Xarxa d’Acció Solidària“.

L’objectiu de la Xarxa és sumar esforços entre entitats socials que ja estan intervenint en un grau o altre, des del món laboral, escolar, veïnal, de la infància, i la salut física i mental, per a millorar les condicions de vida de les persones, de forma coordinada i complementària. No és tracta de la substitució dels serveis públics ni de la responsabilitat pública de l’atenció a les persones, com tampoc la del treball desenvolupat per altres organitzacions d’ajuda als més necessitats, o d’ajut mutu.

Les organitzacions i les entitats de la Xarxa volen donar una resposta de solidaritat social i ciutadana, exigint drets fonamentals i universals, actuant de forma coordinada amb els serveis públics i altres entitats socials, i promovent iniciatives pròpies de solidaritat i d’ajuda mútua.

Volem que les iniciatives que la Xarxa assumeixi com a accions pròpies trobin en l’àmbit d’influència de cada entitat i organització un multiplicador a nivell de participació voluntària i d’amplitud de cada acció. Aquest ha de ser el factor impulsor del compromís solidari de cada organització en àmbits generals, més enllà de les seves intervencions específiques.

Considerem la Xarxa d’Acció Solidària com una resposta de solidaritat social i ciutadana, amb criteris de consciència social, de progressisme i de defensa dels Drets
Humans, de drets de ciutadania, apostant pels valors de solidaritat social i solidaritat internacional i de la participació.

Les accions de la Xarxa d’Acció Solidària, de caràcter preventiu i assistencial, han de ser exemplars en participació i transparència. A part de que tinguin l’efecte en la millora de les condicions de vida de les persones, han de fomentar la cultura de la solidaritat, la consciència social, la participació, la visualització i constatació de que hi ha altres formes de fer les coses; també són elements de sensibilització i de mobilització de la ciutadania al voltant dels drets fonamentals i universals, i de suport i de consolidació de les plataformes reivindicatives per articular un moviment social potent que exigeixi el paper de l’Estat i dels serveis públics en assegurar la cohesió social.
Camps d’actuacions prioritaris:

  • Orientació a persones en situació d’atur en la recerca de feina i d’autocupació i ocupació en l’economia social, amb l’objectiu, en paral·lel, de tenir un efecte multiplicador en la creació de llocs de treball i de xarxes econòmicament i socialment solidàries.
  • Impulsar acords i convenis en les empreses, com a part de la responsabilitat social de les empreses i la solidaritat a diferents nivells, tant en forma material com amb donacions.
  • Impulsar iniciatives vers la infància, l’adolescència i les famílies a nivell de l’educació escolar (menjadors, llibres i material escolar), com a l’educació en el lleure (colònies, esplais, esport i altres necessitats bàsiques).
  • Donar suport a les iniciatives d’habitatge social de lloguer.
  • Suport emocional i d’ajuda mútua a grups de persones en situació d’atur i atenció a famílies.
  • Suport en àmbits bàsics de subsistència a les persones en risc d’exclusió social (persones en situació d’atur, persones amb discapacitat, gent gran, immigració…).
  • Facilitar l’accés de persones en situació d’atur i de persones sense recursos al dret a la cultura i l’oci.
  • Sensibilitzar i fomentar la participació de les persones beneficiàries en les actuacions de la Xarxa, com a una iniciativa d’autoestima personal i social (persones en situació d’atur) i com també impulsar la participació de les persones prejubilades, jubilades i gent gran en les tasques de solidaritat i el treball voluntari.
  • Establir relacions i cooperació amb xarxes i entitats que tenen els mateixos objectius a nivell de l’Estat, a nivell europeu i internacional.

Barcelona, 26 de juliol de 2013